iLeszno.pl reklamy

Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Lesznie
oraz powiecie leszczyńskim

 

Telefon alarmowy

112 

 

Pogotowie ratunkowe

112

999

 

Policja

112

997

 

Państwowa Straż Pożarna

112

998

 

Pogotowie gazowe

992

 

Pogotowie energetyczne

991

 

Straż miejska w Lesznie

65 529 82 00

607 641 302

986

Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika