iLeszno.pl reklamy
Z powiatu

Z awansem zawodowym

Zdjęcie: powiat-leszczynski.pl

Przemysław Jeske, wychowawca w internacie prowadzonym przez powiat leszczyńskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zdał egzamin i uzyskał awans zawodowy.

Starosta Jarosław Wawrzyniak w obecności pozostałych członków Zarządu Powiatu Leszczyńskiego i dyrektor SOSW Emilii Nowak wręczył wychowawcy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Źródło: powiat-leszczynski.pl

Czytaj również

mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika
Informator ślubny
Informator budowlany