iLeszno.pl reklamy
Ważne sprawy

Wypadek spowodowany wybuchem petardy - jak się zachować?

Przed nami sylwester i Nowy Rok. Jak się zachować, jeśli będziemy świadkami wypadku spowodowanego odpalaniem fajerwerków, wybuchem petard albo sami mu ulegniemy?

Każdego roku w sylwestra dochodzi do wielu tragicznych wydarzeń. Są one spowodowane brakiem ostrożności w obchodzeniu się z fajerwerkami, petardami i innymi materiałami pirotechnicznymi, które zawierają niebezpieczne materiały wybuchowe. Według statystyk straży pożarnej ich ofiarami w 80 proc. są mężczyźni w wieku 19 - 50 lat. Najczęstsze przypadki to urazy kończyn górnych, poparzenia oczu. Zdarzają się także poparzenia chemiczne dróg oddechowych, uszkodzenia słuchu, amputacje: palców, dłoni, niekiedy całych kończyn górnych, rozległe oparzenia: skóry na twarzy, kończynach, klatce piersiowej.

Gdy dojdzie do wypadku, zareaguj adekwatnie do okoliczności. Jeśli trzeba, wezwij służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie. Zadzwoń pod numer alarmowy 112Jeśli obrażenia nie zagrażają życiu, zgłoś się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

 

Pierwsza pomoc w przypadku oparzenia

 • Jeżeli zapaliła się odzież, ugaś ją przez zdjęcie jej i polanie wodą lub owinięcie palącej się osoby kocem lub kurtką, przewrócenie jej na ziemię i turlanie jej. Nie gaś odzieży gaśnicą.
 • Jeśli ubranie jest wtopione w ciało, to nie zrywaj go, tylko wytnij ubranie wokół rany.
 • Jeśli oparzenie jest lekkie, polewaj je czystą wodą o temperaturze ok. 20°C. Rób to od 10 do 20 minut.
 • Jeżeli oparzenie jest głębokie lub rozległe, schładzaj je za pomocą wilgotnego czystego materiału, np. prześcieradła. Nie polewaj oparzenia wodą.
 • Nie stosuj żadnych kremów ani maści, nie przekłuwaj pęcherzy.
 • Zabezpiecz oparzoną część ciała jałowym opatrunkiem lub opatrunkiem hydrożelowym. Nie dotykaj oparzonego miejsca.
 • W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.
 • Jeśli oparzona jest ręka, zdejmij biżuterię – zanim narastający obrzęk to uniemożliwi.

 

Pierwsza pomoc w przypadku naderwania lub urwania ręki

 • Unieś uszkodzoną część ciała powyżej poziomu serca osoby poszkodowanej.
 • Nałóż kilka warstw jałowej gazy i bandaże, żeby zahamować krwotok.
 • Przy intensywnym krwawieniu załóż opaskę uciskową powyżej zranionego miejsca. Zapamiętaj czas jej założenia i przekaż tę informację ratownikom.
 • W razie silnego bólu podaj leki przeciwbólowe.

 

Pierwsza pomoc przy uszkodzeniu oka

 • Przemyj oko chłodną i czystą wodą.
 • Przed przyjazdem pogotowania ratunkowego nie podawaj osobie poszkodowanej niczego doustnie. W przypadku rozległych oparzeń nie zostawiaj jej samej.

 

Co mówią przepisy

Przepisy kodeksu wykroczeń oraz przepisy prawa miejscowego wprowadzają ograniczenia w używaniu fajerwerków.

 • W miejscach publicznych można je odpalać tylko 31 grudnia i 1 stycznia. Przedwczesne próby lub odpalanie pozostałości po zabawie sylwestrowej jest nielegalne.
 • Ograniczenia mogą dotyczyć także określonych stref przestrzeni powietrznej.
 • Karalne jest posiadanie materiałów pirotechnicznych podczas zgromadzeń i wnoszenie ich na imprezy masowe.
 • Karalna jest sprzedaż fajerwerków lub petard osobom niepełnoletnim.

 

Używajmy petard zgodnie z instrukcją obsługi i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • upewnijmy się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone,
 • kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty (Certyfikat CE Conformité Européenne - oznaczenie umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta,  że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE);
 • nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;
 • sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych, m.in.: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim (do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych, jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych);
 • najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;
 • nie manipulujmy przy fajerwerkach;
 • od odpalonego fajerwerku oddalmy się co najmniej 10 m - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • odpalając petardy przewidujmy tor lotu i miejsce upadku;
 • materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze,
 • ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
 • po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;
 • pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą one wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
 • huk petard niepokoi zwierzęta - zadbajmy o to, aby one nie były narażone na odgłosy wybuchów;
 • nie odpalajmy fajerwerków w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
 • używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
 • pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grozi karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.
Źródło: gov.pl/KWP w Krakowie

Czytaj również

mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika
Informator ślubny
Informator budowlany