iLeszno.pl reklamy
Z powiatu

W Strzyżewicach przebudują drogę

Zdjęcie: powiat-leszczynski.pl

Spółka Strabag podpisała umowę na przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej - ul. Lotniczej w Strzyżewicach w gminie Święciechowa.

Ul. Lotnicza w Strzyżewicach zostanie przebudowana na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Zakres prac obejmuje przebudowę chodnika i zjazdów na posesje, wymianę krawężników, regulację wysokościowa istniejących studni i wpustów kanalizacyjnych oraz częściowe sfrezowanie nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy naprawczej asfaltu.

Najtańszą ofertę w przetargu złożyła spółka Strabag – 795 tys. zł. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Dariusz Pasterkiewicz – przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha - podpisali dziś umowę z pełnomocnikiem spółki Strabag Karolem Gawrońskim. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli także starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych i kierownik budowy Bartosz Nowakowski.

Inwestycja o wartości blisko 800 tys. zł zostanie dofinansowana przez gminę Święciechowa kwotą 300 tys. zł, resztę kosztów poniesie powiat leszczyński. Termin wykonania prac to 15 grudnia br.

Tegoroczne roboty będą kontynuacją prac z 2021 r.

Źródło: powiat-leszczynski.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika