iLeszno.pl reklamy
Z powiatu

Ubiegają się o dofinansowanie modernizacji zabytku

Zdjęcie: powiat-leszczynski.pl

Powiat leszczyński złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków trzech projektów związanych z modernizacją zabytkowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

Samorząd systematycznie modernizuje zabytkowa siedzibę SOSW w Rydzynie. W ostatnich latach wykonano tam szereg prac dostosowujących obiekty do przepisów przeciwpożarowych oraz przebudowę więźby i wymianę pokryć dachowych ośmiu budynków.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków (do 98 proc. kosztów) powiat złożył trzy projekty.

W ramach projektu „Ochrona zabytkowych oficyn SOSW w Rydzynie poprzez przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej” samorząd planuje przebudować kanalizację sanitarną oraz wymienić podejść kanalizacyjnych do budynków. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 295 tys. zł.

Projekt „Zachowanie oraz utrwalanie substancji zabytkowych murów oficyn SOSW poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych” zakłada wykonanie i spięcie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej w system odprowadzający wodę poza obrys budynku, m.in. do pobliskiej fosy zamkowej oraz miejscowe osuszenie i renowację zniszczonych przez wodę murów i gzymsów. Koszt prac oszacowano na 990 tys. zł

Natomiast projekt „Renowacja zabytkowych oficyn oraz filarów bramowych SOSW wraz z budową systemu zabezpieczającego obiekt przed wilgocią” przewiduje konserwację zabytkowych filarów bramowych (stanowiących dawną bramę wjazdową do oficyn) oraz odbudowę ich brakujących elementów, likwidację przyczyn zawilgocenia murów poprzez wykonanie systemu zapobiegającego ich podmakaniu oraz odtworzenie brakujących detali elewacji wybranej oficyny, a w zakresie niezbędnym do jej renowacji - otynkowanie i malowanie uszkodzonej struktury ścian. Te prace są wycenione na 3,5 mln zł.

Źródło: powiat-leszczynski.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika
Informator ślubny
Informator budowlany