iLeszno.pl reklamy
Z gminy

Termomodernizacja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipnie

Zdjęcie: lipno.pl

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipnie trwa realizacja prac związanych z termomodernizacją budynku.

Docieplono wszystkie ściany budynku, ułożona została styropapa i papa na dachu, wymieniono stolarkę okienną, częściowo wymieniono oprawy oświetlenia podstawowego oraz wykonano modernizację instalacji c.o.  Wykonawcą zadania jest Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD z siedzibą w Kokorzynie.   

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope­racyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Ener­gia, Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddzia­łania 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności pu­blicznej. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional­nego.

Źródło: lipno.pl


Czytaj również

mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika