iLeszno.pl reklamy
Leszno

Szybowników i Wolińska do remontu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił kolejną edycję inwestycji, które zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024. Na liście znalazły się dwie inwestycje zgłoszone przez samorząd Leszna. Są to ul. Wolińska i odcinek ul. Szybowników.

Remont ulicy Wolińskiej na odcinku od Drogi Krajowej nr 12 do skrzyżowania z ul. Święciechowską ma na celu usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego. - Poprawi on również stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zostaną wyremontowane przejście dla pieszych wraz z nową nawierzchnią jezdni, co  znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ponad 4,5 mln zł i ma otrzymać dofinansowanie do 50%, czyli ok. 2,3 mln zł - podaje Urząd Miasta Leszna.

Drugi wniosek dotyczył budowy ulicy Szybowników w Lesznie. - Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej odcinka ulicy Szybowników. Droga krzyżuje się z Drogą Krajową nr 12 oraz drogą gminną, ul. Marii Konopnickiej. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego. Głównym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tu szacowana wartość zadania to nieco ponad 2 mln zł, a dotacja ma wynieść ok. 1 mln zł, czyli połowę wartości  szacunkowej prac - informuje magistrat.

Źródło: leszno.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika