iLeszno.pl reklamy
Wydarzenia

Rok doktora Jana Jonstona w Lesznie

Wokół Jonstona, to nazwa konferencji, która odbędzie się 15-16 czerwca w Leszczyńskiej Galerii Książki (pl. Jana Metziga 25). Otwarcie konferencji odbędzie się w czwartek o godz. 9:00.

Program konferencji

15 czerwca 2023 r. (czwartek)

 • 9.00-9.15 - Powitanie uczestników konferencji i zaproszonych gości mgr Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Otwarcie konferencji

 • 9.15-9.30 - dr Piotr Jóźwiak, Z-ca Prezydenta Miasta Leszna

Sesja I-prowadzi dr Adam Podsiadły, LTK

 • 9.30 9.55 - Leszczyńskie obchody Jonstonowskich rocznic w 1975 i 2003 roku mgr Hubert Nowak, Archiwum Państwowe, Leszno
 • 9.55-10.20 - Jan Jonston i Jan Amos Komeriski w filatelistyce mgr Lech Woźny, Polski Związek Filatelistów, Leszno
 • 10.20-10.45 - Rola emigracji szkockiej w wieku XVII XVII w Polsce i Europie prof. dr hab. Wojciech Lipoński. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • 10.45-11.15 - Środowisko Intelektualne Leszna w czasach Jana Jonstona prof. dr hab. Dariusz Rott, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • 11.15-11.35 - Wschowa w czasach Jonstona mgr Barbara Ratajewska, Polskie Towarzystwo Historyczne, Leszno
 • 11.35-12.00 - Wiadomości o życiu i dziełach Jana Jonstona przekazane przez Jerzego Chrystiana Amolda dr Ewa Kujawska, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Leszno
 • 12.00-12.30 - Przerwa. Wystawy: Jan Jonston i Jan Amos Komenski w filatelistyce oraz Jan Jonston w Lesznie. Bufet kawowy

Sesja II - prowadzi: dr Piotr Jóźwiak, LTPN

 • 12.50-13.10 - Akademia w Bytomiu Odrzańskim na tle nowoczesnych przemian edukacyjnych i jej związki z Lesznem prof. dr hab. Bogumila Burda, Uniwersytet Zielonogórski
 • 13.10-13.35 - Jan Jonston ornitologiem mgr Grzegorz Lorek, Leszczyńska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
 • 13.35-13.50 - Ostroróg - ośrodek i szkoła Jednoty braci czeskich dr Marek Urbański, Towarzystwo Kultury Ziemi Szamotulskiej
 • 13.50-14.10 - Leszczyńskie apteki w wiekach XVII i XVIII mgr Iwona Mielczarek-Jagodzińska, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Poznań-Leszno
 • 14.10-14.30 - Wykopaliska archeologiczne na dawnym cmentarzu kalwińskim w Lesznie mgr Marek Wróbel, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne
 • 16.00 - Spacer po Lesznie Śladami Jana Jonstona i jemu współczesnych dr Kamila Szymańska, Muzeum Okręgowe, Leszno Początek w Bibliotece Ratuszowej

 

16 czerwca 2023 r. (piątek)

Sesja I - prowadzi prof. dr hab. Dariusz Rott, US

 • 9.00-9.25 – Jan Jonston jako prekursor prawa medycznego w Polsce dr Piotr Jóźwiak, Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • 9.25-9.50 – Jan Jonston a (nie)odnawialne źródła energii Prof. dr hab. Janusz Skoczylas, UAM Poznań
 • 9.50-10.15 - Jan Jonston, Biologia drzew i ich owoców (1662). Z ksiąg Tytusa Działyńskiego dr Kazimierz Krawiarz, Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki
 • 10.15-10.40 - Uwagi o szacie typograficznej amsterdamskiej edycji Historiae Naturalis prof. dr hab. Arkadiusz Wagner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • 10.40-11.05 - Jan Jonston w ikonografi portretowej mgr Małgorzata Gniazdowska, Muzeum Okręgowe, Leszno
 • 11.05-11.25 - Nieznana część biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie w zbiorach Biblioteki Raczyńskich Prof. dr hab. Piotr Pokora, UAM Poznań, Biblioteka Raczyńskich
 • 11.25-11.50 - Chronologiczny wykaz dzieł Jana Jonstona do końca XVIII wieku dr Michał Janeczek, Akademia Nauk Stosowanych, Leszno
 • 11.50-12.20- Przerwa, zwiedzanie wystaw. Bufet kawowy

Sesja II – prowadzi dr Elżbieta Olender, APL

 • 12.20-12.45 - Słoń a sprawa japońska: historia nauk zachodnich w przedwspółczesnej Japonii prof. dr hab. Stanisław Meyer, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (online)
 • 12.45-13.10 - Dr Jan Jonston - patron szpitala w Lesznie mgr Krzysztof Albiński, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
 • 13.40-14.05 - Jonstoniana w zbiorach leszczyńskich mgr Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, Leszno
 • 14.05-14.30 - Szlakiem Jonstona. W obiektywie Łukasza Małkiewicza mgr Łukasz Małkiewicz, Akademia Nauk Stosowanych, Leszno

Podsumowanie i zamknięcie konferencji dr Janina Małgorzata Halec, LTK 

Źródło: leszno.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika
Informator ślubny
Informator budowlany