iLeszno.pl reklamy
Ważne sprawy

Przebywasz na dworze podczas burzy? O czym pamiętać?

Może się zdarzyć tak, że przebywając na zewnątrz złapie nas burza. Jak się wówczas zachować?

Przede wszystkim należy znaleźć bezpieczne miejsce.

Nie powinno się stawać w pobliżu drzew, słupów, na otwartej przestrzeni.

Jeśli w tym czasie przebywasz w wodzie natychmiast z niej wyjdź i oddal się od akwenu. 

Przebywając w samochodzie warto w nim pozostać.

Nie wolno dotykać metalowych przedmiotów.

Znajdź obniżenie terenu i kucnij ze złączonymi nogami. 


Czytaj również

Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika