iLeszno.pl reklamy
Z powiatu

Ponad milion złotych dofinansowania dla SOSW w Rydzynie

Zdjęcie: SOSW w Rydzynie

Powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie na kolejną inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd dostanie prawie 1,3 mln zł na budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Zabytkowa siedziba SOSW w Rydzynie jest od wielu lat systematycznie modernizowana. W ostatnich latach wykonano tam szereg prac dostosowujących obiekty do przepisów przeciwpożarowych oraz przebudowę więźby i wymianę pokryć dachowych ośmiu budynków.

- Powiat złożył kolejny wniosek o dofinansowanie prac modernizacyjnych. Obecnie głównym problemem obiektu są uszkodzone przez wilgoć mury, których zły stan techniczny może doprowadzić do konieczności wyłączenia części obiektu z użytkowania. Budynki wymagają przeprowadzenia pilnych prac naprawczych związanych z likwidacją przyczyn ich zawilgocenia spowodowanych m.in. niesprawną instalacją sanitarną. Nieszczelny system jej istniejących zbiorników powoduje dostawanie się wilgoci w mury budynku i degradację jego elewacji przyczyniając się do ich pękania - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie.

- Aby temu zapobiec wymagana jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i wymianą podejść kanalizacyjnych sanitarnych do budynków, które będą prawidłowo odprowadzać ścieki do miejskiej sieci. Na terenie obiektu konieczne jest także usystematyzowanie gospodarki wód opadowych. Dotychczas woda z dachów budynków jest odprowadzana bezpośrednio przy ścianach fundamentowych, co powoduje jej podsiąkanie w mury z ziemi i niszczenie ich struktury, odpadanie tynku oraz kruszenie elewacji. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wilgoci zaplanowano wykonanie i spięcie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej w system odprowadzający wodę poza obrys budynku. Wykonanie tego etapu prac jest niezbędne do odtworzenia i utrzymania prawidłowego stanu technicznego murów - podaje starostwo.

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorząd otrzyma 1 293 600 zł dotacji, co ma pozwolić na sfinansowanie do 98 proc. kosztów szacowanej na 1 320 000 zł budowy systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Źródło: powiat-leszczynski.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika