iLeszno.pl reklamy
Ważne sprawy

Obowiązkowa deratyzacja w Lesznie

W październiku na ternie Leszna zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja.

Urząd Miasta Leszna Biuro Gospodarki Komunalnej przypomina, że: zgodnie z § 32 Uchwały Nr XXVI/328/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta Leszna, na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w miesiącach kwietniu i październiku każdego roku. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całego miasta.

- W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji w miesiącu październiku 2023 r. - podaje magistrat.

Źródło: leszno.pl

Czytaj również

mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika
Informator ślubny
Informator budowlany