iLeszno.pl reklamy
Ciekawostki

Mniej pozwoleń na budowę w powiecie leszczyńskim

W 2023 r. w powiecie leszczyńskim wydano 896 pozwoleń na budowę, o 214 mniej niż rok wcześniej.

- Wynik ten spowodowany jest przede wszystkim wysokim oprocentowaniem kredytów hipotecznych, wyższymi kosztami budowy oraz trudnościami w uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie. - Po wielu latach boomu inwestycyjnego w powiecie leszczyńskim (z rekordowym rokiem 2021, w którym zgłoszono najwięcej w jego historii wniosków o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym – łącznie 1592), rok 2023 był drugim  z rzędu z niższą liczbą.

W ubiegłym roku do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie złożono 719 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub zmianę pozwolenia. Ponadto zarejestrowano 247 zgłoszeń z projektem budowlanym. Łącznie więc w 2023 r. inwestorzy złożyli 966 wniosków, najmniej od 2014 r.

W 2023 r. wydanych zostało 649 pozwoleń na budowę oraz 247 tzw. milczących zgód na zgłoszenia z projektem budowlanym. Oznacza to, że 896 inwestorów mogło rozpocząć planowane roboty.

Ponadto w 2023 r. inwestorzy dokonali 541 tzw. zwykłych zgłoszeń dotyczących prostych obiektów budowlanych, np. małych garaży, wiat, ogrodzeń.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lesznie

Czytaj również

mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika
Informator ślubny
Informator budowlany