iLeszno.pl reklamy
Ciekawostki

Karty Małego Leszczyniaka - można już składać wnioski

- Można już składać wnioski o wydanie Karty Małego Leszczyniaka. Program ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych na terenie Miasta Leszna, wspierając tym samym opiekę nad dziećmi do lat 4 - informuje Urząd Miasta Leszna.

Karta Małego Leszczyniaka przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, a także opiekunowi prawnemu dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • co najmniej jeden z rodziców, opiekun faktyczny lub opiekun prawny zamieszkuje na terenie miasta Leszna;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali – jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Leszno.
Źródło: leszno.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika