iLeszno.pl reklamy
Ciekawostki

Coraz więcej niepełnosprawnych w powiecie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie wydał w minionym roku 1 283 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Najczęstszą przyczyna niepełnosprawności są choroby narządu ruchu.

Radni powiatu leszczyńskiego zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2022 r. Realizuje on zadania z zakresu administracji rządowej i jest dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego jednostką o uprawnieniach organu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jako instytucja I stopnia, od orzeczeń której odwołania wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu jako II instancji.

Do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2022 r. złożono ogółem 1438 wniosków, z czego 1278 od osób powyżej 16 roku życia o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 160 od osób poniżej 16 lat, w celu zaliczenia ich do osób niepełnosprawnych.

- W 2022 r. powiatowy zespół wydał osobom powyżej 16 roku życia 1137 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego 69 to decyzje negatywne (31 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 38 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności) oraz 1068 to decyzje pozytywne (w tym 312 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 579 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 177 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności). Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności to choroby narządu ruchu (u 346 osób), choroby układu oddechowego i krążenia (198) i choroby neurologiczne (152) - podaje Starostwo Powiatowe w Lesznie.

U osób do 16 roku życia powiatowy zespół wydał ogółem 146 orzeczeń, z tego 119 to decyzje pozytywne, a 27 – negatywne.

Ponadto w 2022 r. powiatowy zespół wydał osobom niepełnosprawnym 411 legitymacji uprawniające do ulg i przywilejów (przede wszystkim ulgowych przejazdów autobusami i pociągami). Wydrukowano też karty parkingowe 482 osobom, u których schorzenia powodują znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a które mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych.

Źródło: powiat-leszczynski.pl

Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika