iLeszno.pl reklamy
Z powiatu

Ciągnik dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie poszerzył park maszynowy o ciągnik Kubota przeznaczony do całorocznego utrzymania nawierzchni ścieżek rowerowych.

- ZDP zarządza siecią ponad 100 km ścieżek rowerowych położonych wzdłuż dróg powiatowych. W celu zintensyfikowania prac związanych z ich utrzymaniem w sezonach zimowym i letnim kupiony został ciągnik Kubota wraz z potrzebnym do tego osprzętem. Są to: posypywarka do mieszaniny piasku i soli, pług śnieżny łamany, zamiatarka i kosiarka na wysięgniku. Z budżetu powiatu wydano na ten cel łącznie 234 tys. zł - podaje Starostwo Powiatowe w Lesznie.

Starosta Jarosław Wawrzyniak i jego zastępca Maciej Wiśniewski symbolicznie przekazali nowy sprzęt kierownikowi ZDP Dariuszowi Pasterkiewiczowi oraz operatorowi ciągnika Krzysztofowi Dzieżgwie.


Czytaj również

OKNA MARCINKOWSKI - GOSTYŃ
mobilny zuraw eriko
Wiadomości na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Wiadomości dla rolnika